Жаңалықтар

23-04-2024

Вебинардың бағдарламасында мыналар бар:
• Мұнай-газ және мұнай-химия саласында құжаттаманы аудару ерекшеліктері
• Құжаттардың түрлері мен аударма ерекшелігі
• Терминология және аударманың жобалар құрылымындағы орны
• Құжаттаманы аудару кезінде ескерілуі тиіс жайттар
• Күтпеген кедергілерден құтылу жолы
• Құжаттардың форматтары
• Қалаулы сападағы аударманы алу үшін маңызды жайттар
• Тәжірибеден алынған кейстер
• Аударылатын құжаттың сапасына қойылатын талаптарды тұжырымдау жолы
• Қолда бар шешімдер